Những nguy cơ
Vì nhựa đường thường được xử lý ở nhiệt trên 100oC nên nguy cơ chủ yếu là gây bỏng do nhiệt khi tiếp xúc với cơ thể con người. Tuy nhiên, có một số loại nhựa đường nếu người sử dụng hÍt phải khí sản phẩm hoặc để sản phẩm tiếp xúc với da ngay ở nhiệt độ thấp cũng có thể gây nguy hại đến sức khỏe. Đặc biệt là một số độc tố có trong một vài loại vật liệu liên quan đến nhựa đường như hydrosunfide hoặc một số phụ gia thêm vào nhựa đường như các loại dung môi pha chế nhựa đường lỏng, các chất tạo nhũ tương, các sản phẩm hắc ín than đá…
            Độc tính của nhựa đường
Nhựa đường là phức hợp các chất hydrocacbon chứa các thành phần của nhiều dạng chất, phần lớn là các chất cao phân tử kể cả hydorcacbon thơm đa vòng (PCAs). Trong các thí nghiệm ở động vật, các chất thơm đa vòng với 3-7 (thường là 4-6) vòng hợp lại, với trọng lượng phân tử trong phạm vi từ 200 đến 450 đã biểu hiện là chất có hoạt tính gây ung thư. Tuy nhiên, nồng độ của chất gây ung thư này trong nhựa đường là cực kỳ thấp. Nồng độ các chất gây ung thư trong nhựa đường không thể tạo nên nguy cơ về sức khỏe trong thực tiễn, nhưng các thông tin về nó là tối cần thiết để có các biện pháp phòng ngừa phù hợp đối với người thường xuyên phải sử dụng, tiếp xúc với sản phẩm này.
            Khả năng gây hại khi tiếp xúc với da
Ngoài nguy cơ gây bỏng do nhiệt, tác hại do tiếp xúc qua da với nhựa đường là không đáng kể. Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế trực thuộc Tổ chức Y tế thế giới đã kết luận rằng nhựa đường đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều năm, nhưng không có bằng chứng trực tiếp nào nói lên sự liên quan giữa chúng với sự rối loạn về da ở người. Tuy nhiên, do chúng chứa các hợp chất thơm đa vòng, mà một trong số đó đã được chứng minh là có tính chất gây ung thư qua các nghiên cứu trên động vật, nên cần thận trọng tránh để da tiếp xúc, đặc biệt là tiếp xúc lâu dài với nhựa đường.
Nhựa đường lỏng và nhựa đường nhũ tương được xử lý ở nhiệt độ thấp, không gây bỏng do đó những người sử dụng ít quan tâm đến việc chúng dễ tiếp xúc với da của họ. Nếu điều kiện an toàn lao động kém, người lao động để chúng tiếp xúc với da thường xuyên, kéo dài trong nhiều năm sẽ có thể tạo ra nguy cơ, tuy là nguy cơ thấp, về ung thư da. Một số loại nhựa đường nhũ tương gây ra những kích thích đối da và mắt, gây dị ứng ở một người.
            Khả năng gây hại qua đường hô hấp
Thông thường, khi nhựa đường được gia nhiệt trong các phương tiện tồn chứa hoặc trộn với cốt liệu nóng, các loại khí sẽ bay lên. Các loại khí đó chứa các chất đặc biệt, hơi hydrocacbon và một số lượng rất nhỏ sunfua hydro. Trong mọi trường hợp, mức độ gây ung thư của các hợp chất hydrocacbon thơm là rất thấp.
Khi làm việc với nhựa đường trong điều kiện ngoài trời, sunfua hydro không gây độc vì nồng độ quá thấp để có thể trở nên nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, sunfua hydro có thể tích lũy tới nồng độ gây tử vong cho người ở trong các bồn chứa nhựa đường nóng.