CHUYÊN MỤC GIỚI THIỆU
 
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 
Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất – Dịch vụTÍN THỊNH xác định phương châm "Đi cùng trách nhiệm, Uy tín lâu dàilà chính sách cạnh tranh để đưa Công ty TÍN THỊNH trở thành đơn vị phân phối sản phẩm chất lượng cao với dịch vụ tốt nhất tại Việt Nam. 

Chính sách chất lượng của Công ty TÍN THỊNH hướng đến cam kết:
 
 • Khách hàng:
 • Được cung cấp các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất và ổn định, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. 
 • Những ý kiến phản hồi được ghi nhận một cách trân trọng và là cơ sở cải tiến sản phẩm và dịch vụ.
 • Mọi khách hàng đều được đối xử công bằng và thân thiện.
 • Lãnh đạo:
 • Mô hình quản lý và điều hành luôn được cập nhật theo phương pháp quản trị tiên tiến phù hợp với quy mô phát triển của doanh nghiệp.
 • Đội ngũ lãnh đạo liêm trực, tận tụy, nhạy bén, lắng nghe và thấu hiểu.
 • Nhân viên:
 • Nhân viên Công ty TÍN THỊNH được rèn luyện trong môi trường hoạt động thực tiễn để trở thành những con người có bản lĩnh, đầy tâm huyết và ý thức trách nhiệm cao với nghề nghiệp. 
 • Hoạt động kinh doanh:
 • Tuân thủ các chuẩn mực luật pháp và nhân văn.
 • Cạnh tranh lành mạnh, công bằng.
 • Trung thực, minh bạch và tôn trọng.
 • An toàn để kinh doanh; Kinh doanh phải an toàn.
 • Có trách nhiệm với môi trường sống và cộng đồng.
Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty cam kết theo đuổi chính sách chất lượng theo định hướng nêu trên và đảm bảo rằng chính sách này được thấu hiểu, thực hiện và duy trì tại mọi cấp trong Công ty TÍN THỊNH.
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2006
                                                                                                                                                                   GIÁM ĐỐC CÔNG TY
             
==========================================================